top of page

Servicios feitos á medida do Alumnado e das Familias

Servizo de Madrugadores

Dispoñemos dun Servizo de Madrugadores dende as 7.30 para axudar a conciliar a vida familiar coa laboral.

Comedor Escolar

Comedor escolar con menús saudables dende as 14:00 ás 16:00 horas.

Servizo de Transporte

Servizo de transporte con percorrido axeitado ás necesidades do alumnado e das familias.

Actividades Extraescolares

Completo programa de Actividades extraescolares.

bottom of page