top of page

Dispoñemos dun Servizo de Madrugadores  dende Educación Infantil para axudar a conciliar a vida familiar coa laboral.

Comedor escolar con menús saudables dende as 14:00 ás 16:00 horas.

Servizo de transporte con percorrido axeitado ás necesidades do alumnado e das familias.

Completo programa de Actividades extraescolares.

Servicios feitos á medida do Alumnado e das Familias

Servizo de Madrugadores
Comedor Escolar
Servizo de Transporte
Actividades Extraescolares
bottom of page