top of page

Ciclo Formativo de Grao Medio. Apertura do proceso de admisión

O xoves 25 de xuño abrirá o prazo para facer as solicitudes de admisión nos ciclos formativos de Formación Profesional e permanecerá aberto ata o 8 de xullo.

No noso centro contamos co Ciclo Medio en Xestión Administrativa. Este é un ciclo de 2.000 horas, que se reparten en dous cursos escolares. O primeiro curso e os dous primeiros trimestres do segundo curso son de clases presenciais, e o último trimestre do segundo curso adícase a prácticas en centros de traballo en empresas da nosa comarca ou en organismos oficiais como concellos.

As materias que se imparten neste ciclo son as seguintes:

1º curso:

- Lingua estranxeira (Inglés)

- Operacións administrativas da compravenda

- Tratamento informático da información

- Técnica contable

- Operacións auxiliares de xestión de tesourería

- FOL (Formación e orientación laboral)

2º Curso:

- Comunicación empresarial e atención á clientela

- Empresa e administración

- Operacións administrativas de Recursos Humanos

- Tratamento da documentación contable

- Empresa na aula

- FCT (Formación en centros de traballo)

Os requisitos para poder acceder a este ciclo formativo son estar en posesión do título en ESO ou titulacións equivalentes, posuír título profesional básico ou os módulos obrigatorios dos PCPI do curso 2011-2012 ou seguintes ou ter a certificación de superación das probas de acceso a ciclos ou outras vías de acceso a ciclos de grao medio.

A solicitude de admisión para os ciclos formativos faise a través da páxina web da Xunta de Galicia, ciclosadmisión.

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada debidamente asinada e en prazo, en calquera centro de Galicia con oferta, sostida con fondos públicos, de ciclos formativos de formación profesional de grao medio ou de grao superior. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

Deixamos aquí máis información de interese sobre os ciclos formativos e os procesos de admisión:

Páxina de información da admisión a ciclos medios.

Páxina de acceso á solicitude de admisión nos ciclos formativos.

Calendario do proceso de admisión nos centros de Formación Profesional.

Páxina de información xeral da Formación Profesional.

Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page